nocomments

Forex Temel Analizi

Okuma Süresi : < 1 Dakika

Forex Temel Analizi nedir?

Makroekonomik Göstergeler

Bunlar doğrudan veya dolaylı olarak zayıf veya güçlü bir ekonomiye işaret eden temel göstergelerdir.

Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) dayalı makroekonomik göstergeler, bir ekonominin verimliliğini tahmin etmek için kullanılır.

Bu veriler daha sonra bir ülkenin para birimi üzerinde önemli etkileri olan raporlarda yayınlanır. GSMH ve GSYİH dışında, bazı önemli makroekonomiler şunlardır:

  1. İşsizlik oranı
  2. İflaslar
  3. Perakende satışlar
  4. Tüketici Faiz oranı

Jeopolitik Olaylar

Bu tür olayların dünya çapında veya belirli bir ülke grubu için doğrudan veya dolaylı sonuçları vardır.

Jeopolitik olayların hisse senedi ve döviz piyasaları için büyük psikolojik ve duygusal sonuçlar oluşturur.

Aşağıdakileri içeren bu tür olaylara birkaç örnek:

  1. Nükleer silahlı güçlü ülkeler arasındaki artan gerilim nedeniyle ortaya çıkan büyük ülkeler veya ekonomiler arasındaki ticaret savaşları.
  2. Petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) tarafından alınan önemli kararlar.
  3. Brexit gibi dünya çapındaki hisse senetlerinde ve döviz piyasalarında dalgalanmayı tetikleyen önemli olaylar.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Enflasyon

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), belirli bir süre boyunca bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerini ölçen bir finansal ekonomik göstergedir.

GSYİH en önemli göstergelerden biridir ve bir ülkenin genel ekonomik sağlığını değerlendirmek için kullanılır. İnşaat maliyetleri, devlet harcamaları ve yatırımların tümü bir ülkenin genel GSYİH’sına katkıda bulunur. Enflasyon, bir ülkenin başlıca mal ve hizmetlerinin fiyatlarındaki artışı ölçen ekonomik bir göstergedir.

Fiyatların yükselme oranı, para biriminin satın alma gücünün düştüğü oranı belirler. Düzgün bir ekonomiyi sürdürmek için merkez bankaları enflasyonu sınırlamayı ve deflasyondan kaçınmayı hedefliyor.

Reply