nocomments

Bist 100 Nedir? İstanbul Borsası detaylı bilgiler

Okuma Süresi : 2 Dk.

Tarihçe

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi XU100, Ulusal Pazar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören risk sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin performansını izleyen önemli bir borsa endeksidir. Büyük harf ağırlıklı bir dizindir. XU100, Ocak 1986 itibariyle 1 taban değerine sahip olarak işlem görmeye başlamıştır.

2017 yılından bu yana, ayrı bir sürdürülebilirlik raporu yayınlanmadı ve ESG performansı ve hedefleri hakkında bilgi borsanın paydaşlarına “Yıllık Entegre Raporlar” aracılığıyla sunuldu. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesine () uygun olarak hazırlanan Yıllık Entegre Raporlar, Borsa İstanbul’un sürdürülebilir iş modeli ve paydaşları için yarattığı değer hakkında entegre bir düşünme yaklaşımı ile bilgi vermektedir. En son yıllık entegre rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Veriler

  • 18 Haziran 2019: Entegre Raporlama Türkiye Ağı ile işbirliği içinde Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Üzerine Çan Töreni ve Konferansı ile entegre raporlama üzerine en iyi uygulamalar üzerine bir atölye çalışması.
  • 9 Nisan 2019: İbn Haldun Üniversitesi işbirliği ile “Kurumsal Yönetimde Bağımsız Denetim ve Sürdürülebilirlik Süreçlerinde Bağımsız Denetim” Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.
  • 3 Nisan 2019: UNPRI, Türkiye Kurumsal Yatırım Yöneticileri Derneği (TKYD) ve Sorumlu Yatırım için Yükselen Piyasalar (EMRI) işbirliğiyle “ESG entegrasyonu ve gelişmekte olan piyasalarda en iyi uygulamalar üzerine PRI metodolojisi” konulu çalıştay.
  • 8 Şubat 2019: Sermaye Piyasası Kurulu ve EBRD ile birlikte “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlamasında Kamuyu Aydınlatma Platformunun Kullanılması” konulu eğitime ev sahipliği yaptı (program eki (sadece Türkçe).
  • Borsa İstanbul, 13 Kasım 2017 tarihinde entegre rapor hazırlayan şirketler için açılış çanı törenine ve entegre raporlama deneyiminin paylaşılmasına yönelik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.
  • Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuç odaklı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir paylaşım ağı oluşturmayı ve sürdürülebilirlik alanında gelecekteki ortak adımlar üzerine güçlü tartışmalar yapmayı hedefleyen Sandalyeler Sürdürülebilirlik Platformu. Sürdürülebilirlik Platformu rountable toplantılarının 9’uncusu 28 Şubat 2018 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.
  • Türkiye İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen Yıllık Sürdürülebilirlik Finans Forumu’nu destekler. Borsa İstanbul, 11 Mayıs 2016’da IV. Sürdürülebilirlik Finansmanı Forumu’na ev sahipliği yaptı.

Devlet (Yasal) Modeli


Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’deki sermaye piyasalarının çalışma esaslarını belirler. Organizasyon ayrıca halka açık şirketleri, borsaya kayıtlı şirketleri ve Türk borsaları da dahil olmak üzere çeşitli sermaye piyasası kurumlarını düzenler ve denetler. Ancak Borsa İstanbul, kendi pazarını, borsada işlem gören şirketleri ve finansal ürünlerini düzenleme yetkisine sahiptir. Bu, sınırlı bir SRO modeliyle sonuçlanır, ancak düzenleyici otoritenin katılımı nedeniyle, borsanın kendisinin çok az düzenleme gücü vardır.

Bist Hakkında Genel Bilgiler

Yer: İstanbul, Türkiye
2012 yılı sonunda yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanununun ardından Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın satışa sunulması, çeşitli varlık sınıflarında işlem gören Türkiye borsalarının yatay entegrasyonu ve Borsa İstanbul çatısı altında birleşmesi sonucu kurulmuştur. Halihazırda Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Düzenleyicisi Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen Türkiye’deki tek lisanslı sermaye piyasası operatörüdür. Borsa İstanbul, hisse senetleri, borsa yatırım fonları, varantlar, sertifikalar, devlet tahvilleri, sukuk, şirket tahvilleri, repo ve ters repo sözleşmeleri, yabancı menkul kıymetler (Türkiye Hazine Eurobond’lar), türevler ve seçilmiş emtialar. Borsa İstanbul, yatırımcıları ve fikirleri bir araya getiren lider entegre pazar olmayı, yatırımcılara yatırım işlemlerinde istikrar ve güven veren bir pazar oluşturmayı, hem uluslararası hem de İslami finans ürünlerini içeren çeşitli bir işi teşvik etmeyi, dijital dönüşümü kucaklamayı ve yenilik ve ekonomik büyümeyi kolaylaştırmak.

Reply